.
.

Werkwijze en samenwerking

Hoe werkt SchrijfZinnig, met wie werkt SchrijfZinnig samen, hoe gaat SchrijfZinnig met uw gegevens om en hoe kijkt SchrijfZinnig tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen aan?

Werkwijze en partners van SchrijfZinnig

Samenwerking
SchrijfZinnig kan veel, maar niet alles. Voor enkele diensten schakelt zij experts in. SchrijfZinnig blijft wel uw aanspreekpunt. Dat scheelt u een hoop tijd, want u hoeft maar één keer uw wensen te vertellen. Aan mij. Ik vertaal die wensen vervolgens naar de juiste expert. Ik werk met professionals zoals signmakers, fotografen, webdesigners, online specialisten, grafisch vormgevers en vertalers.

Werkwijze en Algemene Voorwaarden
Een goede intake is de basis voor een prettige samenwerking. Om duidelijkheid te krijgen over uw specifieke vraag verkent SchrijfZinnig vooraf, op basis van een persoonlijk intake, uw wensen en de mogelijkheden. De kosten voor deze intake bedragen € 100,- incl. reiskosten. Na dit intakegesprek stuurt SchrijfZinnig u
een op maat gemaakte offerte en de verkorte versie van de Algemene Voorwaarden per e-mail toe. De uitgebreide versie van de Algemene Voorwaarden worden u op aanvraag toegezonden óf kunt u hier downloaden: Algemene Voorwaarden van SchrijfZinnig. Bij akkoord op de offerte stuurt u een ondertekend exemplaar (digitaal) retour en zullen de kosten van het intakegesprek op de (eerste) factuur in mindering gebracht worden. 

Uw privacy
SchrijfZinnig hecht grote waarde aan uw privacy. Alle (persoonlijke) informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.

MVO
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onderschrijft SchrijfZinnig de drie niveaus People, Planet & Earth. Uit praktisch oogpunt betekent dit dat SchrijfZinnig het grootste deel van de communicatie, de correspondentie en het betalingsverkeer digitaal en/of telefonisch (mobiel of Skype) wil laten plaatsvinden, maar daarbij wel een juiste balans zoekt om persoonlijk contact met u te handhaven. Reistijden en -afstanden worden bij voorkeur tot een minimum beperkt. Dit werkt zowel positief uit qua verbruik en kosten, als ook voor wat betreft efficiëntie, veiligheid en gezondheid.

"Wie A schrijft, moet B schrijven."