.
.

Redigeren en herschrijven

Heeft u een tekst geschreven. Twijfelt u of de grammaticacontrole van uw pc alle fouten eruit gehaald heeft? Denkt u dat er misschien nog wat spellings- of stijlfouten achtergebleven zijn? Vindt u de opbouw niet duidelijk genoeg, de toonzetting te formeel, of juist te zakelijk, te lang, te kort, te saai....?

SchrijfZinnig kan uw teksten redigeren en herschrijven

Het liefst wilt u dat iemand anders de teksten van uw brief, rapport, website, of folder nog eens doorleest. SchrijfZinnig bekijkt de toon, de spelling, de grammatica en de interpunctie. Met een frisse blik neem ik het stuk door. Met de figuurlijk rode pen verwijder ik overbodige formuleringen, corrigeer fouten en geef onduidelijke teksten structuur. Uw boodschap blijft intact, maar het is nét even verder aangescherpt en daardoor prettiger leesbaar. Dit proces noemen we redigeren, of herschrijven.

"Schrijven is schrappen"